Over ons

Ondernemingsgegevens 


[Naam onderneming]

[Eventuele handelsnaam (indien verschillend van naam onderneming): de naam waaronder u aan het handelsverkeer deelneemt]

[Geografisch adres van de onderneming]

[E-mailadres]
[Telefoonnummer]
[Faxnummer]

[Ondernemingsnummer] 

[Btw-nummer]

[Voor vennootschappen: de rechtsvorm (bv. NV, BVBA,…), de vennootschapsnaam of maatschappelijke benaming (dit is de officiële naam van een rechtspersoon die is opgenomen in de statuten en in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd), het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, en de vermelding “RPR” (rechtspersonenregister) met daarachter de zetel van de rechtbank waar de onderneming haar maatschappelijke zetel heeft: (bv. RPR Gent)]


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van [handelsnaam], een [rechtsvorm] met maatschappelijke zetel te [adres], BTW BE 0[…], RPR […], (hierna '[...]') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van […] moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door […] aanvaard zijn.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van […] is bereikbaar op het telefoonnummer +32 […], via e-mail op […] of per post op het volgende adres […]. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. [Indien van toepassing: het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling hier uitschrijven]

  • Facebook - White Circle
Blijf op de hoogte

© 2018 de Bron van Bavalon - by Amber Jano

Ode (Yours) - Axel Jano
00:00 / 00:00